Kurtki  |  Spódnice  |  Sukienki  |  Tuniki  |  Komplety
721295961   |
Koszyk jest pusty
Jesteś tu:
Reklamacje i zwroty

  1. Reklamacja

  1. Jeżeli po otrzymaniu Towaru Klient stwierdzi, że nie jest on zgodny z Zamówieniem, w szczególności jeżeli nie zgadza się rodzaj towaru, rozmiar, lub Towar zawiera wady techniczne, powinien skontaktować się ze Sprzedającym w celu ustalenia sposobu rozpatrzenia reklamacji.

  2. Klient traci uprawnienia przewidziane w ust. 1 , jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności Towaru z umową nie zawiadomi o tym Sprzedającego. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

  3. Sprzedający odpowiada za niezgodność Towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Klientowi; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany Towaru.

  4. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od ich otrzymania.

  5. Towar reklamowany należy odesłać na adres: Janex MB z siedzibą we Wrocławiu, pl. Św. Macieja 21, 50-244 Wrocław wraz z pisemnym wyjaśnieniem powodu reklamacji.

  6. Klient składając reklamację może żądać nieodpłatnej naprawy Towaru albo wymiany Towaru na nowy, chyba że naprawa lub wymiana Towaru są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia.

  7. Jeżeli Klient, z przyczyn określonych w ust. 6, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sprzedający nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy.

  8. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedający naprawi lub wymieni reklamowany Towar na nowy, pełnowartościowy lub obniży cenę, a jeśli naprawa lub wymiana będą niemożliwe (np. z powodu wyczerpania się Towaru określonego rodzaju), zwróci wartość zakupionego Towaru.

  9. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

Jeżeli chcesz być informowany o nowościach
i promocjach w naszym sklepie zapisz się!
 
Kontakt:
pl. św. Macieja 21 50-244 Wrocław
tel.: 721295961
janexmb@o2.pl
Pracujemy: pon - pt 10:00 - 18:00
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012
Projekt:
Realizacja: