Kurtki  |  Spódnice  |  Sukienki  |  Tuniki  |  Komplety
721295961   |
Koszyk jest pusty
Jesteś tu:
Regulamin
 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Janex MB i określa zasady składania z

 2. Zamówień, sprzedaży detalicznej oraz dostarczania Towarów Sklepu Internetowego Janex MB, znajdującego się pod adresem internetowym www.sklep.janexmb.pl.

 3. Dostęp do Regulaminu każdy Klient może uzyskać w każdym czasie, poprzez „kliknięcie” linku „Regulamin” umieszczonego na stronie Sklepu. Regulamin jest udostępniony Klientom nieodpłatnie w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

 4. Żaden z zapisów niniejszego Regulaminu nie pozbawia Klienta przysługujących mu ustawowo praw.

 5. Zamówienia składane w Sklepie internetowym www.sklep.janexmb.pl realizuje właściciel Sklepu Małgorzata Buczek wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nr 106595 dnia 08.09.2006 r. , prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Janex MB z siedzibą we Wrocławiu, pl. Św. Macieja 21, 50-244 Wrocław, posiadająca REGON 931112630 NIP 894-107-89-78, rachunek bankowy nr 58 1500 1067 1210 6004 0547 0000

 6. Sklep Internetowy Janex MB umożliwia kupowanie towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet) - pod adresem www.sklep.janexmb.pl.

 1. Podstawowe pojęcia

 1. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 2. Dostawa - sposób dostarczania zamówionego Towaru od Sprzedającego do Klienta.

 3. Klient – użytkownik Sklepu Internetowego, będący osobą prawną lub osobą fizyczną, która ukończyła co najmniej 18. rok życia i dokonała zakupu w Sklepie Internetowym poprzez wybór Towaru wraz z podaniem swoich danych niezbędnych do realizacji zamówienia, następnie zatwierdzonego i przyjętego do realizacji wraz z zapłatą ceny.

 4. Koszyk – element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, rozmiar produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, dokonanie wyboru sposobu płatności, itp.;

 5. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.

 6. Sklep Internetowy/Sklep - serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklep.janexmb.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedającego Towary poprzez Internet (drogą elektroniczną).

 7. Sprzedający – Małgorzata Buczek wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nr 106595 dnia 08.09.2006 r., prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Janex MB z siedzibą we Wrocławiu, pl. Św. Macieja 21, 50-244 Wrocław, posiadająca REGON 931112630, NIP 894-107-89-78 rachunek bankowy nr 58 1500 1067 1210 6004 0547 0000

 8. Strona Internetowa – adres elektroniczny: www.sklep.janexmb.pl, pod którym działa Sklep Internetowy.

 9. Towary – rzeczy ruchome, prezentowane w Sklepie Internetowym, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży

 10. Zamówienie - zamówienie złożone przez Klienta na Stronie Sklepu Internetowego www.sklep.janexmb.pl lub telefonicznie dzwoniąc pod numer (071) 372 14 09 w celu zakupienia Towaru

 1. Przedmiot zakupu

 1. Przedmiotem transakcji jest sprzedaż Towarów znajdujących się na Stronie Internetowej www.sklep.janexmb.pl.

 2. Wszystkie Towary są fabrycznie nowe. Sprzedający ponadto oświadcza, że Towary te wolne są od wszelkich wad fizycznych i prawnych, są zgodne z ich opisami oraz nadają się do przewidzianych celów.

 3. Towary znajdujące się w kolekcjach sezonowych mogą być nabywane przez Klientów aż do wyczerpania zapasów.

 4. Informacje o Towarach w Sklepie m.in. opisy, ceny stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, mając jedynie charakter informacyjny.

 1. Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Sprzedaż w Sklepie Internetowym Janex MB odbywa się poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedającym. Aby zawrzeć umowę sprzedaży, należy złożyć Zamówienie w jakiejkolwiek dostępnej formie:

  1. na stronie sklepu (on-line),

  2. telefonicznie,

  3. pocztą elektroniczną

 2. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia przez Sklep Internetowy jego oferty.

 3. Chwilą wykonania zawartej w tej formie umowy sprzedaży przez Sklep internetowy, jest dzień odbioru przesyłki przez Klienta.

 4. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.

 5. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień umów zawieranych za pomocą środków porozumiewania się na odległość następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT)  wraz z dostawą Towarów.

 6. Do rozwiązania umowy sprzedaży dochodzi w sytuacji kiedy:

  1. Sprzedający nie otrzyma od Klienta płatności na rachunek w terminie określonym w pkt VI.9 niniejszego Regulaminu, przy wyborze opcji płatności przelewem ( tradycyjnym lub bezpośrednim),

  2. w przypadku niedokonania zapłaty za Towar przy odbiorze, przy wyborze opcji płatność gotówką przy odbiorze.

 1. Składanie zamówienia

 1. Zamówienia w Sklepie można składać w następujący sposób:

 1. e-mailem na adres poczta@janexmb.pl,

 2. telefonicznie na numer przeznaczony do składania Zamówień, dostępny na Stronie Internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

 1. Kontakt ze Sklepem Internetowym możliwy jest przez 24 godziny przez 7 dni tygodnia, z zastrzeżeniem, że złożenie Zamówienia drogą telefoniczną oraz kontakt z obsługą Sklepu możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Zamówienia złożone w soboty i w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym Zamówienie zostało złożone.

 2. Sprzedający dołoży wszelkich starań, by Sklep Internetowy funkcjonował w sposób ciągły. W funkcjonowaniu Sklepu Internetowego mogą wystąpić przerwy, w szczególności w celu dokonania aktualizacji danych, naprawy systemu lub dokonania innych prac konserwacyjnych, o czym Sprzedający informuje ogłoszeniem na Stronie Sklepu Internetowego.

 3. Klient składa Zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu (tzw. zakupy bez rejestracji).

 4. W celu złożenia Zamówienia Klient dokonuje wyboru Towaru poprzez dodanie go do Koszyka wraz ze wskazaniem rozmiaru.

 5. Po dokonaniu wyboru Towaru przez Klienta za pomocą ikony „Do kasy” przechodzi on do formularza zamówień, w którym zobowiązany jest do:

  1. podania następujących danych: imienia i nazwiska, adresu dostawy (ulicy, numeru domu, kodu pocztowego, miejscowości), adresu e-mail i telefonu kontaktowego, danych do faktury ( o ile jej zażąda),

  2. określenia sposobu płatności,

  3. określenia sposobu dostawy.

 1. Wysłanie Zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie ikoną „Kupuję” stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedawcy co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu i złożonym Zamówieniem.

 2. Po złożeniu przez Klienta zamówienia otrzyma on drogą mailową lub telefonicznie komunikat zawierający informacje dotyczące daty zawarcia umowy sprzedaży, danych teleadresowych oraz rejestrowych Sprzedającego, danych teleadresowych Klienta, numeru Zamówienia, ilości Towarów, cech Towarów (kolor, rozmiar, etc.), ceny Towarów wraz z ceną dostawy, jego dostępności, zasadach zapłaty ceny, wybranego rodzaju dostawy oraz jej terminu, miejscu i sposobie składania reklamacji. Komunikat stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep oferty zakupu Klienta oraz jednocześnie potwierdzenie, że Zamówienie zostało przyjęte do realizacji.

 3. W przypadku wykrycia jakichkolwiek niezgodności w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia Klient jest uprawniony do skorygowania błędu poprzez przesłanie maila na adres poczta@janexmb.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu (071) 372 14 09 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 16.00.

 4. Informacje  podane przez Klienta w toku składania Zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. W przypadku, gdy dane podane przez Klienta są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizację Zamówienia, Sprzedający skontaktuje się z Klientem celem ich skorygowania lub uzupełnienia.

 1. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów, znajdujących się w Sklepie Internetowym, są podane w złotych polskich i zawierają VAT (są cenami brutto).

 2. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia, obejmująca również koszty przesyłki, przedstawiana jest na Stronie Internetowej, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności. Zmiana ceny nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.

 3. Sklep prowadzi sprzedaż na obszarze Unii Europejskiej. W przypadku zamówienia dostawy do miejsca docelowego leżącego poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, należna cena zakupionych Towarów ulegnie odpowiedniemu zwiększeniu o wartość należnych opłat celnych. Dokładne informacje odnośnie wysokości należnych opłat są dostępne pod następującym adresem strony internetowej http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=pl&redicertiondate=20110310

 4. Za zakupiony Towar Klient płaci:

 1. za pobraniem - gotówką przy odbiorze,

 2. w formie przedpłaty, dokonując przelewu tradycyjnego lub przelewu bezpośredniego (ePrzelewu) w wysokości wartości Zamówienia wraz z kosztami przesyłki, bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedającego.

 1. Dane do przelewu: Janex MB Małgorzata Buczek, pl. Św. Macieja 21, 50-244 Wrocław, nr konta bankowego: 58 1500 1067 1210 6004 0547 0000

 2. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty Sprzedający wysyła go na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu ceny zakupu i dostawy na swoim rachunku bankowym. Brak otrzymania płatności na rachunek Sprzedającego w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia, spowoduje anulowanie zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany drogą mailową. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć Zamówienie i wybrać tą samą lub inną formę płatności.

 3. Za dzień zapłaty uważa się dzień zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedającego. Od tego dnia rozpoczyna się realizacja Zamówienia Klienta.

 4. Wraz z zakupionym towarem Klient otrzymuje fakturę VAT ( o ile jej zażąda) lub paragon, stanowiące dowód zakupu. Wybór opcji otrzymania faktury jest równoznaczny z upoważnieniem Sklepu Internetowego do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Klienta.

 5. Jeżeli w chwili złożenia Zamówienia oferowane Towary nie będą dostępne, Klient zostanie o tym poinformowany telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, a Sprzedający zwróci otrzymaną od niego zapłatę za Towar wraz z kosztami dostawy.

 6. W sytuacji niedostępności zamówionego Towaru Klientowi przysługuje również prawo do:

  1. częściowej realizacji zamówienia,

  2. wydłużenia czasu oczekiwania na brakujący Towar,

  3. zamiany brakującego Towaru na inny.

 1. W zależności od decyzji podjętej przez Klienta zostanie wysłany e-mail potwierdzający wybór opcji wymienionych w ust. 9 i 10.

 1. Promocje i wyprzedaże

 1. Jeśli Zamówienie zostało przez Klienta złożone w trakcie trwania akcji promocyjnej lub wyprzedaży, będzie ono realizowane na dotychczasowych warunkach w przypadku zakończenia lub odwołania akcji promocyjnej lub wyprzedaży.

 2. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej. 

 1. Warunki dostawy

 1. Dostarczenie zamówionych Towarów do Klienta należy rozumieć jako realizację Zamówienia.

 2. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące formy dostawy:

 1. Poczta Polska list polecony ekonomiczny (12,00 zł),

 2. Poczta Polska list polecony priorytetowy (14,00 zł),

 3. GLS przesyłka kurierska (20,00 zł),

 4. GLS przesyłka kurierska pobraniowa (25,00 zł).

 1. Ceny przesyłek określone w ust. 2 obowiązują tylko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 2. W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia, które miałoby zostać dostarczone poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, Klient powinien skontaktować się ze Sklepem Internetowym mailowo, na adres: poczta@janexmb.pl lub telefonicznie, na numer: (071) 372 14 09, w celu indywidualnego ustalenia warunków realizacji takiego zamówienia, w tym w szczególności kosztów i terminu dostawy Towarów objętych takim Zamówieniem.

 3. Przy jednorazowych zakupach powyżej 400 zł. przesyłka realizowana jest na koszt Sklepu Internetowego.

 4. W poszczególnych przypadkach i po uprzedniej konsultacji ze Sklepem Internetowym dopuszcza się także odbiór zamówionego Towaru przez Klienta pod następującym adresem: pl. Św. Macieja 21, 50-244 Wrocław.

 5. Realizacja zamówienia przez Sprzedającego następuje po otrzymaniu zapłaty od Klienta. Wysłanie Towaru następuje:

 1. w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności przelewem bezpośrednim (ePrzelewem) lub przelewem tradycyjnym – w ciągu 24 godzin od momentu wypływu należności za Towar i dostawę na konto Sprzedającego,

 2. w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności gotówką przy odbiorze – w ciągu 24 godzin od momentu złożenia zamówienia. O wysłaniu paczki Sprzedający informuje Klienta oddzielnym mailem, zawierającym numer nadania przesyłki.

 1. Czas dostarczenia przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz kurierem wynosi od 2 do 5 dni, liczonych od dnia wysłania paczki przez Sklep Internetowy. Niezależnie od powyższego umowa zostanie przez Sprzedającego wykonana najpóźniej w terminie 30 dni od jej zawarcia.

 2. Zamawiany Towar jest wysyłany na adres, który został podany przez Klienta jako adres dostawy.

 3. Do przesyłki dołączony jest dowód zakupu w postaci paragonu lub faktury, o ile Klient przy składaniu zamówienia wybrał opcję wystawienia faktury.

 1. Odstąpienie od Umowy i Zwrot Towaru

 1. Klient może odstąpić od umowy zawartej ze Sklepem, a tym samym zrezygnować z Towaru w nim kupionego bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, poprzez złożenie Sprzedającemu stosownego oświadczenia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 2. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu

 3. Oświadczenie należy przesłać Sprzedającemu w formie pisemnej lub elektronicznie na adres poczta@janexmb.pl

 4. Sprzedający po otrzymaniu oświadczenia wymienionego w ustępie poprzedzającym, potwierdza odstąpienie od umowy pisemnie lub drogą mailową.

 5. Zwracany produkt należy odesłać na adres: Janex MB z siedzibą we Wrocławiu, pl. Św. Macieja 21, 50-244 Wrocław.

 6. Cena sprzedaży, zapłacona przez Klienta, zostanie zwrócona przelewem bankowym na wskazane przez Klienta konto lub przekazem pocztowym niezwłocznie po otrzymaniu zwróconego Towaru, nie później niż do 14 dni.

 1. Wymiana Towaru

 1. W celu dokonania wymiany Towaru Kupujący zobowiązany jest do wysłania maila na adres poczta@janexmb.pl lub pisma na adres: Janex MB z siedzibą we Wrocławiu, pl. Św. Macieja 21, 50-244 Wrocław ze wskazaniem jaki Towar Klient wybiera na wymianę.

 2. Towar wymienić można w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki.

 3. W sytuacji, kiedy Sklep Internetowy nie będzie już dysponował Towarem, na który Klient chce dokonać wymiany, Sklep obowiązany jest do zaproponowania Klientowi Towaru o cechach jak najbardziej zbliżonych do Towaru żądanego przez Klienta.

 4. Jeśli Towar nabywany w wyniku dokonanej zamiany jest droższy od Towaru wymienianego, Kupujący może dokonać wpłaty różnicy na rachunek bankowy Sklepu Internetowego lub może zapłacić ją kurierowi/ listonoszowi wybierając opcję płatności przy odbiorze przesyłki. W tytule przelewu należy napisać treść "różnica wynikająca z wymiany Towaru.......... na Towar ....................".

 5. W przypadku gdy na rachunek bankowy Sklepu Internetowego nie zostanie wpłacona różnica ceny w ciągu 7 dni od przesłania e-maila lub pisma z informacją o chęci wymiany Towaru, wymiana nie zostanie zrealizowana. Zamówienie zostanie anulowane a pozostałe pieniądze zostaną zwrócone Kupującemu na konto przez niego wskazane lub przekazem pocztowym. Klient może ponownie złożyć Zamówienie na ten Towar.

 6. Jeśli Towar nabywany w wyniku dokonanej zamiany jest tańszy od wymienianego, Sklep Internetowy w terminie do 7 dni od dnia otrzymania Towaru podlegającego wymianie zwróci Klientowi różnicę w cenie. Kwota odpowiadająca różnicy w cenie zostanie przekazana na rachunek bankowy wskazany przez Klienta lub przekazem pocztowym.

 7. Koszt przesłania Towaru po dokonanej wymianie pokrywa Sklep Internetowy.

 1. Reklamacja

 1. Jeżeli po otrzymaniu Towaru Klient stwierdzi, że nie jest on zgodny z Zamówieniem, w szczególności jeżeli nie zgadza się rodzaj towaru, rozmiar, lub Towar zawiera wady techniczne, powinien skontaktować się ze Sprzedającym w celu ustalenia sposobu rozpatrzenia reklamacji.

 2. Klient traci uprawnienia przewidziane w ust. 1 , jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności Towaru z umową nie zawiadomi o tym Sprzedającego. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

 3. Sprzedający odpowiada za niezgodność Towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Klientowi; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany Towaru.

 4. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od ich otrzymania.

 5. Towar reklamowany należy odesłać na adres: Janex MB z siedzibą we Wrocławiu, pl. Św. Macieja 21, 50-244 Wrocław wraz z pisemnym wyjaśnieniem powodu reklamacji.

 6. Klient składając reklamację może żądać nieodpłatnej naprawy Towaru albo wymiany Towaru na nowy, chyba że naprawa lub wymiana Towaru są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia.

 7. Jeżeli Klient, z przyczyn określonych w ust. 6, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sprzedający nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy.

 8. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedający naprawi lub wymieni reklamowany Towar na nowy, pełnowartościowy lub obniży cenę, a jeśli naprawa lub wymiana będą niemożliwe (np. z powodu wyczerpania się Towaru określonego rodzaju), zwróci wartość zakupionego Towaru.

 9. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

 1. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Małgorzata Buczek wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nr 106595 dnia 08.09.2006 r., prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Janex MB z siedzibą we Wrocławiu, pl. Św. Macieja 21, 50-244 Wrocław, posiadająca REGON 931112630, NIP 894-107-89-78.

 2. Dane osobowe zbierane są i przetwarzane zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 22.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – Rozporządzenie RODO.

 3. Składając Zamówienie w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień w nim dokonywanych oraz osobną zgodę dla celów marketingowych.

 4. Dostęp do danych osobowych posiada Sprzedający oraz Klient. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania zezwolenia na ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych.

 5. Sklep podejmuje wszelkie możliwe i nakazane odpowiednimi przepisami prawa środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Klientów, w szczególności zapobiegające ich pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione.

 6. Dane osobowe nie są udostępniane osobom niezwiązanym z działalnością Sklepu i służą wyłącznie do realizacji i obsługi zamówień Klientów. Informacje o adresie dostawy udostępniane są podmiotom realizującym dostawy zamówionych Towarów.

 7. Pozyskane przez Sklep dane osobowe Klientów będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej.

 8. W momencie anulowania zamówienia na skutek odstąpienia od umowy, dane osobowe w nim zawarte zostaną usunięte z bazy danych Sklepu za wyjątkiem danych niezbędnych do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi Sklepu Internetowego oraz dopuszczonych do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw. 

 1. Własność intelektualna

Sklep Internetowy oraz poszczególne jego elementy, w szczególności jego nazwa, koncepcja, wygląd graficzny, baza danych oraz prawa własności przemysłowej, w tym prawa ochronne na znaki towarowe jest własnością Sprzedającego. W szczególności opisy i zdjęcia prezentowane na stronie są własnością Sprzedającego. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania bez zgody Sprzedającego.

 1. Usługi elektroniczne

Sklep świadczy na rzecz Klientów następujące usługi drogą elektroniczną:

 1. umożliwianie zawieranie on-line umów sprzedaży towarów w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem,

 2. przesyłanie zamówionej informacji handlowej dotyczącej towarów

 1. Usługi elektroniczne

 Sklep świadczy na rzecz Klientów następujące usługi drogą elektroniczną:

 1. umożliwia zawieranie on-line umów sprzedaży towarów w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem,

 b.   przesyłanie zamówionej informacji handlowej dotyczącej towarów.


 1. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią treści zawieranej przez Sprzedającego oraz Klienta umowy sprzedaży. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez Klienta zamówienia, co oznacza że zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zmian.

 2. Każda zmiana Regulaminu będzie publikowana na stronie www.sklep.janexmb.pl w zakładce Regulamin, jak również poprzez umieszczenie stosownego komunikatu widocznego przy wchodzeniu na Stronę Internetową.

 3. Zmiany Regulaminu obowiązują w terminie 7 dni od momentu opublikowania ich na stronie Sklepu.

 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, jak również ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) oraz innych odnośnych ustaw.

 5. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości istnieje możliwość skontaktowania się ze Sklepem pod adresem e-mail: poczta@janexmb.pl lub pod numerem telefonu: (071) 372 14 09

 6. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Sklepem a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie.

 7. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy wg. obowiązujących przepisów.

Polityka Prywatności

  1. Administratorem danych pobieranych od Klientów jest Małgorzata Buczek wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nr 106595 dnia 08.09.2006 r. , prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Janex MB z siedzibą we Wrocławiu, pl. Św. Macieja 21, 50-244 Wrocław, posiadająca REGON 931112630 NIP 894-107-89-78, rachunek bankowy nr 58 1500 1067 1210 6004 0547 0000.

  2. Janex MB ( zwana dalej Sprzedającym ) działa z poszanowaniem prywatności i praw swoich Klientów. Szczególną wagę przypisuje się ochronie danych osobowych. Celem Sprzedającego jest zapewnienie Klientom pełnej gwarancji w zakresie ochrony, gromadzenia i przetwarzania danych osobowych tylko przez upoważnione osoby, i tylko w tym zakresie w jakim Sprzedający został do tego upoważniona przez Klienta

  3. Właściciel firmy, Małgorzata Buczek jest gwarantem właściwej i skutecznej ochrony danych osobowych, w związku z tym deklaruje:

  1. podejmowanie wszystkich działań niezbędnych dla ochrony praw i usprawiedliwionych interesów Klientów związanych z bezpieczeństwem danych osobowych,

  2. stałe podnoszenie świadomości oraz kwalifikacji osób przetwarzających dane osobowe w zakresie problematyki bezpieczeństwa tych danych,

  3. traktowanie obowiązków osób przetwarzających dane osobowe jako podstawowe obowiązki pracownicze oraz egzekwowanie ich przez zatrudnione osoby.

  1. Właściciel firmy jest świadom zagrożeń w związku z ochroną danych osobowych, w tym przede wszystkim zagrożeń wynikających z rozwoju techniki przy przetwarzaniu danych osobowych w systemie informatycznym oraz w sieciach telekomunikacyjnych. W związku z tym deklaruje stałe doskonalenie i rozwój organizacyjnych, technicznych oraz informatycznych środków ochrony danych osobowych przetwarzanych zarówno metodami tradycyjnymi jak i elektronicznie tak, aby skutecznie zapobiegać zagrożeniom.

  2. Sprzedający realizując politykę bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:

  1. przetwarzane zgodnie z prawem,

  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,

  4. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikacje osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

  1. Sprzedający realizując politykę bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych stosuje odpowiednie środki informatyczne, techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności:

  1. zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym,

  2. zabraniem przez osobę nieuprawnioną,

  3. przetwarzaniem z naruszeniem ustawy,

  4. zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

  1. Sprzedający realizując politykę bezpieczeństwa w zakresie danych osobowych dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych na jej stronie informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych.

  2. Sprzedający zapewnia aktualizacje informatycznych środków ochrony danych osobowych pozwalającą na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dostępem oraz innymi zagrożeniami danych, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.

  3. Dane osobowe u Sprzedającego przetwarzane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa:

  1. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 1997 r, nr 133, póz. 883, z późn. zm.),

  2. rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. , nr 101, póz. 926, z późn. zm.).

  1. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań Sprzedającego. W szczególności dane osobowe przetwarza się w celu zapewnienia prawidłowej, zgodnej z prawem bieżącej obsługi zobowiązań wynikających z zawartych umów z Klientami.

  2. Przetwarzanie i gromadzenie danych osobowych odbywa się zgodnie z poniższymi założeniami:

  1. gromadzenie i przetwarzanie danych odbywa się tylko i wyłącznie za pisemną zgodą Klienta,

  2. dane osobowe wykorzystywane są tylko w tym zakresie na jaki zgodę wyraził Klient,

  3. przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim, odbywa się tylko na podstawie pisemnej zgody Klienta,

  4. upoważnionymi do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych są pracownicy Sprzedającego,

  5. osoby trzecie nie będące podmiotami upoważnionymi przez Sprzedającego, nie mają dostępu do zgromadzonych danych osobowych,

  1. Każdy Klient ma prawo wglądu do zgromadzonych danych osobowych, do ich uzupełniania, poprawiania oraz na własne życzenie zaprzestania ich przetwarzania. Jeśli Klient nie życzy sobie dalszego przetwarzania danych osobowych przez Sprzedającego, wysyła w tym celu informację na adres mailowy janexmb@o2.pl..

  2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z celem Sprzedającego, jakim jest zapewnienie Klientom pełnej gwarancji w zakresie ochrony gromadzenia i przetwarzania danych osobowych tylko przez upoważnione osoby i tylko w tym zakresie w jakim Sprzedający został do tego upoważniona.

  3. Wszystkie czynności w zakresie ochrony danych osobowych wykonywane są tylko i wyłącznie w tym zakresie na jaki pozwala upoważnienie podpisane przez Klienta.

  4. Wszystkie dane osobowe dostarczane Sprzedającego dostarczane są osobiście przez Klientów, drogą mailową lub pocztową. Dane odzwierciedlają aktualną sytuację w danych osobowych Klienta.

  5. Nie przetwarza się danych osobowych pochodzących z niewiadomego źródła bądź gdy nie można określić źródła ich pochodzenia.

  6. U Sprzedającego przetwarza się tylko takiego rodzaju dane i tylko o takiej treści, które niezbędne są ze względu na cel zbierania tych danych wynikający z dyspozycji Klienta.

  7. Dane osobowe pobierane są w ramach procedury składania i realizacji zamówienia, abonamentu newslettera bądź innego rodzaju informacji handlowej.

  8. Klient sam decyduje, jakie dane osobowe chce ujawnić Sprzedajacemu, jednakże dane w polach oznaczonych jako obowiązkowe są niezbędne do złożenia, a następnie realizacji zamówienia. Podanie pozostałych danych, w szczególności przetwarzanych dla celów marketingowych towarów i usług oraz przekazywania informacji handlowych formy, jest dobrowolne.

  9. Nie przetwarza się danych osobowych bez wykazania celowości ich pozyskania i niezbędności dla realizacji określonych zadań.

  10. Sprzedający przechowuje dane osobowe w postaci danych umożliwiających identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż to jest niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Po upłynięciu czasu trwania umowy bądź czasu jej wypowiedzenia dane osobowe z systemów informatycznych są natychmiast usuwane po uprzednim przekazaniu kopii niezbędnych danych Klientowi. Po odwiedzeniu strony internetowej Sprzedającego adres IP Klientów zostaje niezwłocznie wykasowany.

  11. W żadnym wypadku pobrane dane nie są sprzedawane podmiotom trzecim. Przetwarzanie danych osobowych może jednak zostać powierzone innym podmiotom w oparciu o pisemną umowę pomiędzy Sprzedającym oraz przetwarzającym dane osobowe, za uprzednią zgodą Klienta.

  12. Transfer danych Klientów odbywa się z zastosowaniem bezpiecznego protokołu transmisji SSL. Technika ta gwarantuje bezpieczeństwo przelewu elektronicznego.

  13. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych kontakt mailowy pod następującym adresem mailowym: janexmb@o2.pl możliwy jest 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem że odpowiedzi na maile Klientów udzielane są w godzinach pracy u Sprzedającego, tj. od godz. 8.00do godz. 16.00. Kontakt telefoniczny w wyżej wymienionych sprawach możliwy jest w godzinach pracy Sprzedającego. Sprzedający odpowie na każde pytanie dotyczące przetwarzania danych osobowych, Klienci mają również prawo do uzyskania informacji o swoich danych osobowych zapisanych w zbiorach danych osobowych Sprzedającego, ich pochodzeniu oraz odbiorcach, a także o celu, zakresie i sposobach przetwarzania.

  Jeżeli chcesz być informowany o nowościach
  i promocjach w naszym sklepie zapisz się!
 
Kontakt:
pl. św. Macieja 21 50-244 Wrocław
tel.: 721295961
janexmb@o2.pl
Pracujemy: pon - pt 10:00 - 18:00
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012
Projekt:
Realizacja: